The meaning of the word Inner planets

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเรานั้นยังมีความลับอีกมากมายรอให้เราไปสำรวจ เป็นเรื่องน่าเสียดายว่าระยะทางที่อยู่ไกลกันเกินไปทำให้เราได้เพียงแต่เฝ้ามองดูมันจากบนโลก หรือ ในยานอวกาศเท่านั้นเอง เวลาเราอ่านการจัดกลุ่มดวงดาวในระบบสุริยะอาจจะเคยได้ยินคำว่า ดาวเคราะห์ชั้นใน ดาวเคราะห์ชั้นนอก สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร และมีความหมายว่าอย่างไร เรามีคำอธิบายแบบง่ายมาบอกกัน

ดาวเคราะห์ชั้นใน

ปัจจุบันเราแบ่งกลุ่มดาวเคราะห์ออกเป็นสองกลุ่มกันก็คือดาวเคราะห์ชั้นใน และ ดาวเคราะห์ชั้นนอก ซึ่งแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของดาวดวงนั้น คำว่าดาวเคราะห์ชั้นในหมายถึง ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ อีกความหมายหนึ่งก็คือ ดาวเคราะห์ที่มีพื้นผิวเป็นของแข็ง ดวงดาวที่ถูกจัดให้อยู่ตำแหน่งดาวเคราะห์ชั้นในได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร

ลักษณะพิเศษของดาว

ดาวเคราะห์ชั้นในทั้งหมดนี้จะมีจุดแข็ง เรื่องความแข็งของผิวดาวที่แข็งมาก ทั้งสี่ดวงนี้มีลักษณะนี้เหมือนกัน ที่มาของผิวดาวที่แข็ง เกิดจากดาวเคราะห์มีขนาดเล็ก มีมวลไม่มากนัก ตามด้วยการโดนรังสีคลื่นสั้นที่มาพร้อมกลับคลื่นสุริยะจากดวงอาทิตย์แผ่ออกมา ทำให้ดาวถูกกร่อนออกไปจนเหลือแต่แกนปัจจุบันที่แข็งมาก

ชั้นบรรยากาศ

เรื่องต่อไปที่ดาวเคราะห์ชั้นในเด่นมาก ก็คือเรื่องชั้นบรรยากาศ ดาวเคราะห์สามในสี่ของดาวเคราะห์ชั้นในจะมีชั้นบรรยากาศของตัวเองด้วย นั่นคือ ดาวศุกร์ โลก และ ดาวอังคาร ไม่เพียงเท่านั้นพื้นผิวของดาวจะมีร่องรอยที่เกิดจากการปะทะของอุกกาบาต ไม่ว่าเป็นหลุม เป็นบ่อ ร่องหุบเขา หรือ ภูเขาไฟ หรือเกิดความเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาที่ส่งผลให้กับสิ่งมีชีวิตในดาวดาวนั้นด้วยอย่างโลกเราก็มีเหตุการณ์แบบนั้นด้วย

ดาวเคราะห์ชั้นนอก

มาว่ากันเรื่องดาวเคราะห์ชั้นนอกกันหน่อย ดาวเคราะห์กลุ่มนี้ถูกแบ่งตามกายภาพ ดาวจะมีลักษณะมีบรรยากาศหนาแน่นมาก ดาวจะมีขนาดใหญ่ มีมวลเยอะ เนื่องจากอยู่ห่างจากลมสุริยะทำให้ไม่ได้คลื่นลมดังกล่าวกัดกร่อน เมื่อดาวมีขนาดใหญ่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ มีแรงโน้มถ่วงสูง แรงดึงดูดสูงตามไปด้วย แรงดึงดูดตรงนี้ทำให้เกิดดวงจันทร์เป็นบริวารหลายดวง หรือ กลายเป็นวงแหวนล้อมรอบดวงอย่างดาวเสาร์ได้เหมือนกัน

ดาวเคราะห์ชั้นใน เป็นดวงดาวที่ไม่ใหญ่มาก และมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับดาวโลกมากที่สุด ดาวพุธ อาจจะยังไกลเกินไปกับการสำรวจอย่างจริงจัง แต่หากเป็นดาวอังคาร ที่ไม่ไกลมากน่าจะมีหวังมากกว่า ไม่แน่อาจจะเป็นดาวอาณานิคมของโลกเราได้ในอีกไม่นาน ก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เห็น