Inner planet

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่กับพวกเราแต่บางครั้งก็มีเรื่องอะไรให้เราค้นหาได้ตลอดเวลา พอเราค้นหาความรู้อะไรใหม่ๆได้ก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎการแบ่ง จำแนกดวงดาวไปด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ในปัจจุบัน การแบ่งกลุ่มดวงดาวก็เช่นกัน ดาวเคราะห์ทั้งเก้าดวงที่วนรอบดวงอาทิตย์ได้มีการแบ่งใหม่เป็นกลุ่มดาวเคราะห์ชั้นใน ดาวเคราะห์ชั้นนอก เค้าแบ่งกันอย่างไรมีดาวดวงไหนบ้าง

ดาวเคราะห์ชั้นในคืออะไร

กลุ่มดาวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คือ ดาวเคราะห์ชั้นใน กลุ่มดาวนี้ก็คือกลุ่มดาวที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากกว่า กลุ่มดาวพวกนี้จะได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์ทั้งความร้อนและแสง ทำให้เกิดปฏิกิริยาบางอย่างทำให้มีอะไรคล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นดาวที่มีขนาดเล็ก มีความหนาแน่นสูง และพื้นผิวเป็นของแข็ง บรรยากาศเบาบาง  ดาวกลุ่มนี้จะมีดาวเป็นบริวาร(ดวงจันทร์)น้อยมากถึงไม่มีเลย ไม่มีระบบวงแหวนรอบตัวเอง กลุ่มดาวเคราะห์ชั้นในมีทั้งหมด 4 ดวงด้วยกันก็คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก และดาวอังคาร

ดาวพุธ

ดาวที่อยู่หน้าสุดใกล้กับดวงอาทิตย์ที่สุดของระบบสุริยะจักรวาล เป็นดาวที่มีขนาดเล็กสุดด้วยเช่นกัน ดาวพุธแห่งนี้ไม่มีดาวบริวารเป็นของตัวเอง สภาพผิวของดวงดาวเป็นหลุมบ่อสันนิษฐานว่าเกิดจากการปะทะของหิน อุกกาบาตที่ตกลงไป ชั้นบรรยากาศค่อนข้างเบาบาง บางจุดของดาวไม่มีชั้นบรรยากาศเลยก็มี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอะตอมโดนลมสุริยะพัดหายไปหมด แกนกลางของดาวเชื่อกันว่าเป็นธาตุเหล็กขนาดใหญ่

ดาวศุกร์

ขยับขึ้นมาหน่อยเป็นดาวศุกร์ ดาวดวงนี้ต้องบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับโลกเป็นอย่างมาก ตัวชั้นเปลือกโลกเป็นชั้นซิลิเกตอย่างหนาปกคลุมดาวทั้งดวง ชั้นบรรยากาศหนาแน่นดี จากการสำรวจมีหลักฐานเพื่อแสดงว่าดาวดวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของดาว ดาวศุกร์แม้จะคล้ายกับโลกแต่ก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ เนื่องจากเป็นดาวที่แห้งแล้งมากจนทำให้ดาวดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ที่มีความร้อนมากที่สุด จากการสำรวจอุณหภูมิของดาวนี้สูงถึง 400 องศาเซลเซียสทีเดียว คาดว่าที่ร้อนมากขนาดนี้เป็นเพราะแก๊สเรือนกระจกที่อยู่รอบชั้นบรรยากาศ

โลก

มาว่ากันเรื่องโลกของเราบ้างดีกว่า โลกนับว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวหากนับในกลุ่มดาวเคราะห์ชั้นในด้วยกัน ไม่เพียงแค่ใหญ่เท่านั้นยังเป็นดาวที่มีความหนาแน่นมากที่สุดด้วย จากการสำรวจโลกเป็นดาวดวงเดียวที่มีปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาอยู่ ทำให้เราทราบว่าดาวดวงนี้เป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ ซึ่งตรงนี้แหละทำให้โลกเป็นดาวเดียวในกลุ่มที่มีความแตกต่างจากเพื่อนในกลุ่มดาวเคราะห์ชั้นใน ไม่เท่านั้นโลกยังเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวทีมีการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอยู่  ต่อมาเรื่องชั้นบรรยากาศก็ไม่เหมือนกัน ดาวโลกเป็นดาวที่มีสิ่งมีชีวิตเลยทำให้ชั้นบรรยากาศจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้ ชั้นบรรยากาศจึงมีออกซิเจนด้วย สุดท้ายสิ่งที่โลกแตกต่างก็คือ โลกมีบริวารด้วย 1 ดวงนั่นก็คือดวงจันทร์นั่นเอง ดาวดวงอื่นในกลุ่มไม่มีบริวาร

ดาวอังคาร

ดาวสุดท้ายนอกสุดของระบบดาวเคราะห์ชั้นใน ดาวอังคารหากเทียบจะมีขนาดเล็กกว่าโลกและดาวศุกร์ ภายในดาวมีชั้นบรรยากาศด้วยแต่กลับมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ พื้นผิวของดาวอังคารจะเต็มไปด้วยภูเขาไฟ หุบเขามากมาย จุดเด่นของดาวนี้คือสีแดง ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าดาวนี้เต็มไปด้วยสนิมและเหล็กมากมาย ดาวอังคารเป็นดาวที่มีบริวารขนาดเล็กแต่กลับไม่นับว่าเป็นบริวาร มองว่าเป็นความบังเอิญกระเด็นเข้ามาในวงโคจรมากกว่า