1. ดาวพุธ (Mercury)

ดาวพุธ ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุด ไม่มีดาวบริวารรอบข้าง เป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดของระบบสุริยะ ด้วยความที่เป็นดาวขนาดเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4,878 กิโลเมตร จึงทำให้ดาวพุธนั้นไม่สามารถสร้างแรงโน้มถ่วงที่มีพลังมากพอที่จะสามารถดึงดูดและกักเก็บของบรรยากาศได้ เพราะฉะนั้นดาวพุธเลยมีแรงโน้วถ่วงที่น้อย และไม่มีชั้นบรรยากาศ ทำให้อาจจะมีวัตถุอวกาศสามารถพุ่งชนได้ง่าย พื้นผิวของดาวพุธจึงมีความขรุขระจากการพุ่งชนของวัตถุบ่อยครั้ง

ดาวพุธจะใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์รอบละ 88 วัน แต่ใช้เวลาเพื่อหมุนรอบตัวเอง 1 รอบโดยใช้เวลานานถึง 180 วันเลยทีเดียว ซึ่งนั่นก็หมายความว่า ดาวพุธจะมีด้านที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ยาวนานมาก เช่นเดียวกันกับด้านที่หันออกไปทางทิศตรงข้ามของดวงอาทิตย์ ดังนั้น เมื่อด้านที่ดาวพุธหันเข้าหาดวงอาทิตย์นาน และประกอบกับการที่ไม่มีชั้นบรรยากาศ ทำให้ดาวดวงนี้มีแต่ความร้อน ส่วนทางด้านที่หันทิศตรงข้ามดวงอาทิตย์ก็จะมีความเย็นมากเช่นกัน เป็นเหตุผลที่ได้ฉายาว่า เตาไฟน้ำแข็ง

  1. ดาวศุกร์ ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเรา เนื่องจากดาวศุกร์นั้นอยู่ใกล้กับโลกมาก ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวาร ซึ่งดาวศุกร์จะมีขนาดที่เล็กกว่าโลกของเรา แต่มีความใกล้เคียงกับโลกมาก จนทำให้มีชื่อเรียกว่า ฝาแฝดโลก โดยเราสามารถมองเห็นดาวศุกร์ได้ด้วยตาเปล่า โดยสามารถมองเห็นได้ทางทิศตะวันตกในเวลาใกล้จะค่ำ ดาวศุกร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,104 กิโลเมตร ซึ่งหมุนรอบตัวเอง 1 รอบโดยใช้เวลา 22 วัน มีทิศทางการหมุนที่ไม่เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่น ใรระบบสุริยะ คือ เวลาที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นหมุนนั้น จะทวนเข็มนาฬิกา ส่วนชั้นบรรยากาศบนดาวศุกร์นั้นจะหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาส่วนชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์นั้นจะประกอบไปด้วย คาร์บอนไดออกไซต์สูงถึง 97% ทำให้มีความร้อนมากกว่าโลกของเราถึง 500 องศาเลยทีเดียว